เว็บตรง

เว็บตรง Google Doodle ของวันนี้เป็นการเฉลิมฉลอง ‘Mother Teresa’

เว็บตรง Google Doodle ของวันนี้เป็นการเฉลิมฉลอง 'Mother Teresa'

เว็บตรง แต่เธอเป็นใครและมรดกอะไรที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลัง? นี่คือสิ่งที่เรารู้… Dr Ruth Katharina Martha Pfau เป็นภิกษุณีและแพทย์ชาวคริสต์ชาวเยอรมันที่เกิดในปากีสถานเธอย้ายจากเยอรมนีไปปากีสถานครั้งแรกเมื่ออายุ 29 ปีในปี...

Continue reading...